Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 350:-/enskild och 500:-/familj.

Är man inte aktiv, kan även stödmedlemskap lösas för 50:-.
Glöm inte att meddela namn, adress, telefonnr, e-postadress samt komplett personnummer (på alla i familjen vid familjemedlemskap).

Denna information mailar du till kassor(a)bohusracing.com

Medlemsavgiften skall betalas på 
bankgipo 488-4516,
med referens om vem betalningen är från
.

För att ha rösträtt på årsmötet skall medlemsavgiften vara betald föregående år. Årsmöte fastslår avgiften för innevarande år. 

Är medlemsavgiften inte inbetald inom 30 dagar från årsmötesdagen spärras medlemskapet och licenser mm är inte längre giltiga.
Vill man betala innan årsmötet betalar man föregåendes års fastslagna avgift och korrigerar inom 30 dagar om avgiften ändras.